กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

 

การดำเนินโครงการนี้มีการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นถึง ๒ ครั้ง และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในโครงการจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาวิสาหกิจของตนเองต่อไปได้ โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดพัฒนาตนเอง ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่อไป

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มยอดจำหน่ายสร้างรายได้ให้ตนเองอย่างยั่งยืรน เพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครบวงจรเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออกที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *