HANTEC GROUP จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “Splendid China Art Exhibition” ที่ Promenada Chiang Mai

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ Promenada Chiang Mai HANTEC GROUP จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งเป็นผลงานของ Mr. Yu Lap Tang  ประธาน HANTEC GROUP ผู้รักการเดินทางและการถ่ายรูป โดยเดินทางมาแล้วทั่วโลกและบันทึกภาพถ่ายอันงดงามของธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง

นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Splendid China Art Exhibition, Yu Lap Tang’s Travelling Photographic Exhibition ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว