คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่งการกุศล ก้าวต่อไป ด้วยพลังเล็ก ๆ เพื่อ ๗ โรงพยาบาลภาคเหนือ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอาทิวราห์ คงมาลัย, นางสาวรัชวิน วงศ์วิริยะ, และคณะทำงาน “ก้าวคนละก้าว” ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการวิ่งการกุศล ก้าวต่อไป ด้วยพลังเล็ก ๆ เพื่อ ๗ โรงพยาบาลภาคเหนือ กับผู้บริหารโรงพยาบาลทองแสนขัน และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์, โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย, และโรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิ่งการกุศล ก้าวต่อไป ด้วยพลังเล็ก ๆ เพื่อ ๗ โรงพยาบาลภาคเหนือ เป็นการวิ่งระยะทางกว่า ๓๐๐ กิโลเมตร ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ – แพร่ – ลำปาง – ลำพูน – และเชียงใหม่ จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคมนี้ ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ๖ โรงพยาบาลดังกล่าว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน