?อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ? เปิดบริการพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อการเดิน-วิ่ง สำหรับผู้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – ?อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ?เปิดบริการพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อการเดิน-วิ่ง สำหรับผู้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดบริการในช่วงเย็นทุกวัน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๓๐ น. ?

?ย้ำอีกครั้ง อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการในพื้นที่ออกกำลังกายเป็นรายวัน ?ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ และขอความร่วมมือผู้รักสุขภาพที่เข้าไปออกกำลังกายให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ?ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กำหนดด้วย แล้วเจอกันเน่อครับ?

มาตรการการใช้พื้นที่ออกกำลังกายที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีดังนี้

?๑. ประเภทการออกกำลังกาย ➡️อนุญาตให้มีการออกกำลังกายเฉพาะการเดิน-วิ่ง แบบไม่มีการแข่งขันเท่านั้น

?๒. พื้นที่เปิดบริการ ➡️บริเวณพื้นที่สำหรับออกกำลังกายเดิน-วิ่งตามผังที่กำหนด โดยงดบริการเครื่องเล่นทุกชนิด และงดบริการพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาประเภททีม เช่น บาสเกตบอล แบดมินตัน และฟุตบอล เป็นต้น

?๓. จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อวัน ➡️จำกัดวันละไม่เกิน ๓๐๐ คน ?โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจนับ ณ บริเวณจุดคัดกรอง และขอความร่วมมือเข้ารับบริการตามลำดับ โดยการรอเข้าบริการนั้น ต้องยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

?๔. การคัดกรอง ➡️ผู้ที่เข้าไปออกกำลังกายต้องผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณประตู ๒ (ข้างไนท์ซาฟารี) ซึ่งจัดให้เป็นทางเข้า–ออกเพียงประตูเดียวเท่านั้น หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า ๓๗.๕ เซลเซียส เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปภายในพื้นที่โดยเด็ดขาด

?๕. การลงทะเบียน ➡️ผู้ผ่านการคัดกรอง ?ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ?เพื่อเป็นการลงทะเบียนขอใช้บริการในพื้นที่ออกกำลังกายเป็นรายวัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

?๖. การแต่งกาย ➡️ผู้ที่ไปออกกำลังกาย ?ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า? ตลอดเวลาที่ใช้บริการในพื้นที่

?๗. การเว้นระยะห่าง ➡️การเดิน-วิ่ง รวมถึงการนั่งพัก ต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร และการเดิน–วิ่งนั้น ต้องเป็นการเดิน–วิ่งทางเดียวตามลูกศรที่กำหนด (ไม่อนุญาตให้มีการวิ่งสวนทางเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน)

?๘. จุดวางแอลกอฮอล์เจล ➡️มีจุดวางแอลกอฮอล์เจล ๒ จุด ได้แก่ บริเวณจุดลงทะเบียน (ประตู ๒) และบริเวณพื้นที่ลานออกกำลังกาย P2

?๙. งดจำหน่ายสินค้า ➡️งดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารในช่วงเวลาดังกล่าว และอนุญาตให้นำน้ำดื่มติดตัวเข้าไปได้คนละ 1 ขวด

?๑๐. การใช้บริการห้องสุขา ➡️เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตรขณะใช้บริการ ทิ้งกระดาษชำระและขยะในจุดที่เตรียมไว้ให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ที่ให้ไว้ ทั้งนี้ มีการทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำในพื้นที่ออกกำลังกายทุก ๓๐ นาที และมีการกำจัดขยะมูลฝอยหลังเวลา ๑๘.๓๐ น. ทุกวัน

?๑๑.พื้นที่จอดรถ ➡️ขอความร่วมมือไม่นำรถเข้าไปจอดหรือผ่านประตู ๒ โดยให้จอดบริเวณด้านนอก เพื่อให้มาตรการคัดกรองและการจัดระเบียบมีประสิทธิภาพสูงสุด

?๑๒. ข้อห้ามขณะใช้บริการ ➡️ห้ามบ้วนน้ำ น้ำลาย และเสมหะลงพื้น ห้ามนำอาหารไปรับประทานในพื้นที่ ห้ามจับกลุ่มชุมนุมกัน ห้ามใช้เสียงดัง ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ หากฝ่าฝืน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากการใช้พื้นที่กรณีดังกล่าว เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

?๑๓. การฝ่าฝืนมาตรการ ➡️หากพบว่า มีผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น อุทยานหลวงราชพฤกษ์จะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับบริการในพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายอีก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *