โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราจัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประเวศน์ โปธิตา นายกเทศบาลตำบลออนใต้ อาจารย์ธนพัฒ พาธุระ อาจารย์สมาทานทิพย์ สานุวิตร์ มูลนิธิเสียงสมานทิพย์ และกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ร่วมกันทำกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นในบริเวณเขื่อนตั้งแต่เขื่อนฝั่งขวา จนถึงสะพานแขวนบริเวณเขื่อนฝั่งซ้าย ความยาวทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ เมตร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่รับน้ำของเขื่อน และสร้างโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่หลังจากเกิดความชุ่มชื้น อีกทั้งมีการประชุมชี้แจงเพื่อสรุปแนวการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมีการส่งน้ำให้เกษตรกรในวันที่ ๑๕ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทานและรัฐบาล ผลสรุปจากการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเข้าใจแก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดียิ่ง

แนวโน้มสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม มีดังนี้

๑. ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๗๒,๓๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่รับน้ำ

๒. การส่งออกมีเพียงส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ซึ่งเพียงพอแน่นอน

๓. กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฝนในเดือนกรฎาคมนี้ว่า จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ ๕ และในเดือนสิงหาคม-กันยายนจะใกล้เคียงค่าปกติ

๔. สถิติน้ำไหลเข้าเขื่อนเดือนกรกฎาคม มีดังนี้

  • มากที่สุด ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  • น้อยที่สุด ๔,๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  • เฉลี่ย ๑๗,๔๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกืเมตร
  • ปี ๒๕๖๒ ๙,๐๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  • ปีนี้ ๕,๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๙๒

๕. การคาดการณ์วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑ มกราคมปีหน้า มี ๕ สถานการณ์ ดังนี้

  • กรณีน้ำมาก คาดการณ์ว่า จะมีน้ำประมาณ ๒๗๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  • กรณีน้ำน้อย คาดการณ์ว่า จะมีน้ำประมาณ ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  • กรณีปี ๓๘ คาดการณ์ว่า จะมีน้ำประมาณ ๒๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  • กรณีปีเฉลี่ย คาดการณ์ว่า จะมีน้ำประมาณ ๑๖๙,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  • กรณีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕ คาดการณ์ว่า จะมีน้ำประมาณ ๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๖. กำหนดการส่งน้ำยังคงจะเริ่มวันที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *