แม่ทัพภาคที่ ๓ ประชุมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” (kick off) ประจำปี ๒๕๖๔ ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคมที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC )ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ กล่าวว่า ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง เราในฐานะส่วนราชการที่ทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาระดับศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของทุกจังหวัดจะทราบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอยู่แล้ว ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนส่วนราชการเข้าปฏิบัติต่อพื้นที่ถูกเผาป่าโดยเร็ว หากเกินกำลัง กองทัพภาคที่ ๓ ก็พร้อมสนับสนุนเครื่องมือและกำลังพลเข้าไปในทุกพื้นที่

ต่อมา พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ร่วมกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันเปิดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า (kick off) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ลานพื้นแข็ง หน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ ๓ และกองทัพบก

จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เปรียบเทียบจำนวนวันที่ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐานห้วงวันที่ ๑ ธันวาคม – ๑๙ มกราคมของปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ๒๕ วัน ค่าสูงสุดอยู่ที่ ๙๗ ไมโครกรัม, ปี ๒๕๖๔ มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ๑๕ วัน ค่าสูงสุดอยู่ที่ ๙๒ ไมโครกรัม ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐานลดลง ๑๐ วัน

ส่วนค่าจุดความร้อนเปรียบเทียบ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ ๑-๑๙ มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑-๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เกิดจุดความร้อน ๓,๙๘๑ จุด เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจุดความร้อนจำนวน ๘,๘๐๔ จุด, ปี ๒๕๖๔ เกิดจุดความร้อนลดลง ๔,๘๒๓ จุด

อนึ่ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในปี ๒๕๖๔ เนื่องจากเกิดจุดความร้อนสะสมในปริมาณสูงและเกิดจุดไหม้ซ้ำซากอย่างต่อเนื่อง ๖ ดอย เพื่อแบ่งมอบให้หน่วยต่าง ๆ รับผิดชอบ ซึ่งการจัดงานดัง กล่าวกองทัพภาคที่ ๓ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID–19 แก่ผู้wxร่วมกิจกรรม แบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคมโดยจัดจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าทางเข้า ๒ จุด จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย ๕๐๐ ชุด แจกผู้ที่ไปร่วมกิจกรรม

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่้ออนไลนิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *