แม่ทัพน้อยที่ ๓ และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ ๓ และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ในพื้นที่ดอยสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ มอบหมายให้ พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ ๓ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วย พลตรีจรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ในพื้นที่ดอยสามหมื่น ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง ซึ่งเป็นแปลงฝิ่นขนาด ๗๙ ตารางวา มีความหนาแน่นร้อยละ ๘๐ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑,๗๒๕ เมตร

กองทัพภาคที่ ๓ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ ๗ จัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองพลทหารราบที่ ๗ (ศอ.กพต.ทภ.๓ – พล.ร.๗) ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีที่ผ่านมา เพื่อควบคุม อำนวยการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ ๔, กองพลทหารราบที่ ๗, กองพลทหารม้าที่ ๑, และฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ปฏิบัติงานตามงานแผนโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

แนวโน้มสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้สามารถประเมินแนวโน้มพื้นที่ปลูกฝิ่นใน พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ได้ว่า จะมีพื้นที่ปลูกลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงดำเนินงานมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งความเจริญเริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, และตาก ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ เป็นส่วนงานหนึ่งที่ดำเนินการตามแนวยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ตามแนวการแก้ปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง โดยดำเนินการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นเพื่อทำให้พื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นและพืชเสพติดชนิดอื่น ๆ ในภาคเหนือมีปริมาณลดลงและหมดไปในที่สุด

การควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพภาคที่ ๓, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ และภาค ๖, สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ และภาค ๖, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓, และจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้อง

ในปีนี้ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับการดำเนินงานโดยให้กองทัพภาคที่ ๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ จำนวน ๖๔ จุด ในพื้นที่แม่ยะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, พื้นที่ดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว-อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, พื้นที่ม่อนอังเกตุ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, พื้นที่ขุนห้วยฝาง อำเภอพร้าว-อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย, พื้นที่ดอยนาง-เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, และพื้นที่ปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *