เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ยกของดีประจำจังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, และผู้แทนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมในพิธี

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อยยังสามารถเข้าถึงความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติโดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่นอีกด้วย ซึ่งงานจะจัดถึงวันที่ ๒๗ กันยายนนี้ โดยมีการแบ่งพื้นที่คูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการเป็น ๔ โซน ได้แก่ โซนสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง, โซนสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร, โซนสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก, และโซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

ภายในงานยังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ โซนแสดง Lanna Handicraft Festival ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา เช่น การสาธิตแกะลาย พิมพ์แป้ง และย้อมคราม, การแสดงเครื่องจักสาน, การสาธิตลงสีร่มกระดาษสาและพัดกระดาษสา, การแสดงเครื่องเงินแห่งเมืองล้านนา, การแสดงผ้าห่อคัมภีร์, การแสดงพวงกุญแจจากผ้าทอ, การแสดงโคมล้านนาและโคมไต เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่ม We Love Chiangmai ยังนำโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโรงแรม และบริการการท่องเที่ยว มาร่วมออกบูธ ณ บริเวณทางเข้างานอีกด้วย

อนึ่ง การจัดงานในครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน การดูแลระยะห่างของบูธแสดงสินค้า และมาตรการด้านสุขภาพอนามัยต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาการจัดงาน

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *