เมญ่าฯ เชียงใหม่ ร่วมแจกน้ำดื่มในงาน RUN TOGETHER: SAY NO DRUGS

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ อ่างเก็บน้ำ้วยตึงเฒ่า ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมแจกน้ำดื่มให้กับนักวิ่งกว่า ๒,๐๐๐ คน ในงาน RUN TOGETHER: SAY NO DRUGS ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ปรับมุมมองใหม่ต้านยาเสพติด รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๔๕ น. โดยนักวิ่งทุกคนเตรียมความพร้อม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ใกล้จุดแสดงหุ่นฟางคิงคอง จุดแลนด์มาร์คของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ก่อนที่จะมีพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา ๐๖.๑๕ น.

อนึ่ง กิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ นักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน