เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณนักรบเสื้อเทา แสนคำเทอร์เรสมอบเสื้อปฏิบัติงาน พร้อมส่งกำลังใจให้ทีม อสม.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณนักรบเสื้อเทา แสนคำเทอร์เรสมอบเสื้อปฏิบัติงาน พร้อมส่งกำลังใจให้ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณและให้กำลังใจ ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลแม่เหียะ ที่ทำหน้าที่เป็นมดงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตั้งแต่การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัส Covid -19, เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง, ออกเยี่ยมผู้กักตัว, รวมถึงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนย่า และไวรัสซิก้าในเขตพื้นที่ โดยปฏิบัติการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระดมกำลังเคาะประตูบ้านรณรงค์ทุกหลังคาเรือนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้ตำบลแม่เหียะปลอดจากไข้เลือดออก นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่

พร้อมกันนี้ ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำโดย Mr. Hagen Dirksen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ นางวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำเสื้อปฏิบัติงานลงพื้นที่มอบให้กับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแม่เหียะทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและเพื่อใช้สวมใส่ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี เป็นพลังที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ

นางอัจราวรรณ จันทร์เจนจบ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแม่เหียะ กล่าวขอบคุณว่า นับเป็นความโชคดีของตำบลแม่เหียะที่เทศบาลและภาคเอกชนให้การช่วยเหลือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแม่เหียะจึงทำงานได้อย่างเต็มที่ งานอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องทุ่มเทพลังกายและพลังใจ เปรียบเสมือนมดงานที่ขยันขันแข็ง ทำงานทุกวันอย่างต่อเนื่อง การที่ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรสสนับสนุนการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในตำบลแม่เหียะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นแรงสนับสนุนและเป็นความปลาบปลื้มใจ เป็นสิ่งตอกย้ำว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไม่ได้ทำงานอย่างเดียวดาย สำหรับเสื้อที่ได้รับมอบในวันนี้ จะเห็นได้ว่า ด้านหลังเสื้อปฏิบัติการปักคำว่า “แสนคำเทอร์เรส” และ “เทศบาลเมืองแม่เหียะ” อย่างเด่นชัด นั่นหมายถึงทั้งสององค์กรจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง คอยสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแม่เหียะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *