เชียงใหม่คุมเข้ม ตรวจสอบรถโดยสารปล่อยควันดำ กำชับให้ใช้ทุกมาตรการในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ คิวรถขึ้นดอยสุเทพ-ปุย เพื่อตรวจสอบรถโดยสารปล่อยควันดำและควันเสีย


​นายคมสัน สุวรรณอัมพา กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากสื่อมวลชนว่า รถโดยสารสาธารณะที่ขับขึ้นดอยสุเทพบางคันมีควันดำเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งการขับขี่ยานพาหนะในทางเรียบอาจไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องมาก แต่รถที่ขึ้นดอยอาจต้องมีการเร่งความเร็วมากกว่าปกติในการเร่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากควันดำที่ออกมามากกว่าปกติ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วง High season ของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เส้นทางขึ้นดอยสุเทพก็เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นจำนวนากเช่นกัน รวมทั้งเป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้ปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วย และจังหวัดเชียงใหม่ไม่อนุญาตให้นำรถบัสขนาดใหญ่ขึ้นดอยสุเทพเนื่องจากมีการจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รถโดยสารสาธารณะจึงเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีความชำนาญทางสามารถนำนักท่องเที่ยวขึ้นได้อย่างปลอดภัย แต่หากมีควันดำเกินค่ามาตรฐานก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่ออกกำลังกายและเกิดภาพลบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดและของสำนักงานขนส่งจังหวัดในเรื่องระบบห้ามล้อและค่าควันดำเกินมาตรฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับมาตรการตรวจเข้มของสภาพรถนั้น ปกติจะมีการเรียกตรวจรถโดยสารสาธารณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ ๒ ครั้ง แต่ช่วงที่เกิดมลภาวะทางอากาศ หรือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมาตรการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สุ่มตรวจสอบเข้มข้นตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นคิวรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะจุดขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากเป็นเส้นทางลาดชันจึงส่งผลให้ใช้การเร่งความเร็วมากกว่าปกติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดควันดำมากขึ้น ซึ่งหากพบก็จะมีการตักเตือนเจ้าของรถให้ตรวจสภาพรถให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นมาตรการที่ปฏิบัติร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินการตามมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะให้อยู่ในระดับค่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ

จากการสุ่มตรวจรถโดยสารสารสธารณะพบว่า มีรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน