เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลกินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

กรุงเทพมหานคร – เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัล กินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยมี ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล และมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นผู้รับมอบ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ หรือรางวัลกินรี ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายอนุชา ดำรงมณี กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า โดยที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลเมื่อปี ๒๕๕๖, ปี ๒๕๕๘, และปี ๒๕๖๐ หลังจากที่ใช้ความพยายามในการผลักดันและพัฒนากิจกรรมบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การเรียนรู้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติที่ส่งต่อสู่นักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งการจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย และการแปรรูปขยะเหลือทิ้งให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ส่งต่อสู่ชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์จากขยะเหล่านี้อีกด้วย รวมทั้งการพัฒนาสถานที่และบริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการพึงพอใจและประทับใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รางวัลกินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ จึงเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจยิ่ง ซึ่งการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ นี้จัดให้มีขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุก ๒ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยร่วมประกวดจำนวนมาก และที่สำคัญคือ รางวัลนี้ได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านมาตรฐาน ทั้งในเวทีท่องเที่ยวระดับประเทศและเวทีนานาประเทศ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบุคลากรผู้บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมในด้านสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและบริการระดับ Premium จึงนับได้ว่า เป็นการยืนยันความมั่นใจในมาตรฐานการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงมุ่งมั่นพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องให้สมกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *