เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและคลายร้อนแก่สัตว์

เชียงใหม่ – นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึงการดูแลสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงภาวะหมอกควันและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในเวลากลางวันว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการดำเนินการเพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและคลายร้อนให้กับสัตว์ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ต่าง ๆ และเพิ่มรอบการนำรถน้ำฉีดพ่นในพื้นที่ รวมทั้งปล่อยละอองน้ำในส่วนแสดงสัตว์ต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและคลายความร้อนให้แก่สัตว์ พร้อมทั้งจัดพื้นที่ในการเล่นน้ำให้กับสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง และนกอีมู เป็นต้น ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบแช่น้ำคลายร้อน และจะลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการอาบน้ำคลายร้อนให้กับแรดขาว และสัตว์อื่น ๆ อีกด้วย

อนึ่ง ในส่วนของการบริการนักท่องเที่ยวนั้น ก็ยังคงมีบริการตามปกติ และมีการเพิ่มการเปิดละอองม่านหมอกน้ำในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณหมอกควันและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดบริการทุกวันระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. นั่งรถชมสัตว์รอบบ่ายเปิดบริการระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืนเปิดบริการระหว่างเวลา ๑๘.๓๐-๒๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. ๐๕๓ ๙๒๐๐๐๐, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, และ Line@: nightsafari

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *