เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีลดภาวะหมอกควันและเพิ่มมาตรการป้องกันไฟป่า เฝ้าระวังความปลอดภัยสัตว์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ เมษายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยถึงการรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่และดูแลสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึงการรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นว่า เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในประเทศไทย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ โดยพ่นละอองน้ำและเพิ่มความถี่ในการเปิดสปริงเกอร์ในส่วนแสดงต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการคลายร้อนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาวะหมอกควันในอากาศอีกด้วย รวมถึงเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีพื้นที่ที่ป่ากว่า ๘๑๙ ไร่ และมีพื้นที่ล้อมรอบพื้นที่เป็นบางส่วน โดยจัดทำแนวกันไฟเพื่อแยกระหว่างพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งจัดเวรชุดเฝ้าระวังดับไฟป่าตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่ และดูแลความปลอดภัยของสัตว์ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ทั้งนี้ ในช่วงนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดบริการชั่วคราว แต่ยังคงมีบุคลากรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามปกติ โดยทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อเปิดบริการ และระยะนี้สามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ที่ E-mail: pinkanakorn.adm01@gmail.com, โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๙๙๐๐๐, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, และ Line OA: nightsafari

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน