เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียกขบวนลูกสัตว์อวดโฉมความน่ารักส่งตรงถึงบ้าน พร้อมขยายเวลาปิดบริการชั่วคราวถึง ๓๑ พฤษภาคมนี้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียกขบวนลูกสัตว์อวดโฉมความน่ารักส่งตรงถึงบ้าน พร้อมขยายเวลาปิดบริการชั่วคราวถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมนี้

เชียงใหม่ – สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยโฉมสมาชิกลูกสัตว์ที่เกิดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมผ่อนคลาย ชมความน่ารักผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตามมาตรการล็อกดาวน์ต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมนี้

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า ช่วงปิดบริการชั่วคราวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีลูกสัตว์หลายชนิดทยอยเกิด ซึ่งล้วนมีพฤติกรรมและความน่ารักที่แตกต่างกันออกไป โดยสมาชิกลูกสัตว์ต่างได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อและแม่เป็นอย่างดี เช่น ลูกม้าลาย เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม, ลูกนกอีมู เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม, ลูกเลียงผา เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน, และลูกไบซัน เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน เป็นต้น และเนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อยเหล่านี้ได้ จึงมีการถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชมความน่ารักและเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด โดยปลอดภัยจากความเสี่ยงในแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้งเป็นการสร้างความผ่อนคลายในครอบครัวช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อีกด้วย

สมาชิกลูกสัตว์ที่ทยอยเกิดในช่วงในนี้นับเป็นสัตว์ป่าหายาก บางชนิดใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดพบในประเทศไทยได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเท่านั้น เช่น เลียงผา หนึ่งในสัตว์ป่าสงวน ๑๕ ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์จากการบุกรุกที่อยู่อาศัยและการล่าเพื่อนำเขา กระดูก และน้ำมัน ทำยาสมานกระดูก และไบซันอเมริกา สัตว์ตระกูลวัวป่าที่มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกาเหนือ พบในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งเป็นสัตว์เมืองหนาวที่ต้องดูแลในพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศสลับกับการปล่อยสู่พื้นที่ธรรมชาติ ขณะนี้อยู่ในช่วงการผลัดขนตามธรรมชาติ เป็นต้น

การถ่ายทอดสดออนไลน์อวดโฉมความน่ารักของสมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้นักท่องเที่ยวชมและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ในช่วงปิดบริการชั่วคราวอีกด้วย โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะขยายเวลาการปิดบริการชั่วคราวจากเดิมวันที่ ๓๐ เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคมนี้ ในช่วงเวลานี้สามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ที่ E-mail: pinkanakorn.adm01@gmail.com, โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๙๙๐๐๐, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, และ Line OA: nightsafari

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน