เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตรวจความพร้อมก่อนเปิดบริการเร็ว ๆ นี้

เชียงใหม่ – สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมเปิดบริการด้วยการจัดพื้นที่บริการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายแพทย์ปัณณวิช จันทกลาง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ และ นางอุไรวรรณ พวงสายใจ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนการเปิดบริการ และมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ท่องเที่ยวปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Norm โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว มีจุดลงทะเบียนและคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งการแสกน QR code ไทยชนะ ก่อนใช้บริการทุกครั้ง การสวมหน้ากากอนามัย การจัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกจุดการบริการ การจัดพื้นที่รอคิวห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก ๑ ชั่วโมง และการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีในการออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีแผนเปิดบริการหลังจากรับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า จะเปิดบริการได้ในเร็ว ๆ นี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน