เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ เตรียมพร้อมรับลมหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปี

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม Big Cleaning safari ครั้งใหญ่ ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งในส่วนพื้นที่บริการนักท่องเที่ยวและส่วนพื้นที่จัดแสดงสัตว์ เตรียมพร้อมรับลมหนาว และต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปีนี้

ในการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารับลมหนาวช่วงปลายปีนี้นั้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวโดยจัดกิจกรรม Big Cleaning safari ครั้งใหญ่ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคในจุดต่าง ๆ ตั้งแต่บริเวณหน้าประตูทางเข้า, เส้นทางข้างถนนทั้งสองฝั่ง, ลานจอดรถ ๑-๓, Drop Off, ส่วนจัดแสดงโซนซาวานาซาฟารี, โซนพรีเดเตอร์ พราวน์, บ้านพัก แคมป์ กราวน์ โดยเก็บกวาดกิ่งใบไม้แห้ง และตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่สวยงามรวมทั้งกิ่งไม้แห้งที่อาจจะร่วงหล่นตกใส่ยานพาหนะและนักท่องเที่ยว, จุดบริการแก่นักท่องเที่ยว, และในรอบบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ โดยเพิ่มไฟกก, ทำแสลนบังลม, และเพิ่มปริมาณฟางในที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อป้องกันลมหนาวในช่วงที่อุณหภูมิลดลงนี้

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่านานาชนิด ที่อยู่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการในช่วงฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนจองเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่ www.chiangmainightsafari.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA: nightsafari, และ โทร. ๐๕๓ ๙๙๙๐๐๐

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน