เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้หลายคนรับ” เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้หลายคนรับ” เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้ หลายคนรับ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย และใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เนื่องจากเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้ หลายคนรับ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย และใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน