เชียงใหม่เปิด “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โฉมใหม่ พร้อมมาตรการป้องการ COVID-19”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โฉมใหม่ พร้อมมาตรการป้องการ COVID-19 โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่, นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, และคณะกรรมการ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการจากชุมชน ได้นำสินค้าและผลผลิตจากชุมชนมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยเริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เดือนละ ๒ ครั้ง ในวันจันทร์ อังคาร และพุธ สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ดำเนินการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการต้องหยุดลงชั่วคราว เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทางการมีการผ่อนคลายมาตรการบังคับในการป้องกันและแพร่ระบาด โดยอนุญาตให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมตลาดนัด แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing), การสวมหน้ากากอนามัย, และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น กอร์ปกับช่วงนี้ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการมีออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงหารือร่วมกับคณะกรรมการ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ กำหนดดำเนินการ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โฉมใหม่ พร้อมมาตรการป้องการ COVID-19 ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคมนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตลาดผลไม้ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิตในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมแพร่ระบาดของโรคฯ ทั้งนี้ มีกำหนดปฏิบัติดังนี้

๑. กำหนดให้มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว โดยทำแนวกั้นเพื่อให้สามารถเข้าออกในจุดที่กำหนดเท่านั้น

๒. จัดให้มีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าบริเวณตลาด

๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและลูกค้าทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างดำเนินกิจกรรมในตลาด

๔. ผู้ประกอบการประเภทอาหารทุกรายต้องมีการป้องกันหรือฉากกั้นด้านหน้าร้านทุกร้าน

๕. จุดนั่งรับประทานอาหารกำหนดให้ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร หรือต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉากกั้นระหว่างผู้ร่วมรับประทานอาหาร

๖. กำหนดจำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับสถานที่ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างสังคม (Social Distancing)

ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *