เชียงใหม่ร่วมประกวดชิงแชมป์เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนที่ผ่านมา ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประกวดและให้ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นางสมคิด นุ่มปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการ โดยมี นายชัชวาล พุทโธ นายอำเภอเชียงดาว นำทีมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นางนิศาชล อภัยวงค์ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว อายุ ๕๖ ปี ชนพื้นเมืองลาหู่ เดิมเคยเป็นลูกจ้างจำหน่ายสินค้า จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงกลับมาทำอาชีพเกษตรบนพื้นที่ของตน จำนวน ๑๙ ไร่ โดยปลูกไม้ผลดั้งเดิมเชิงเดี่ยวคือ ลิ้นจี่ พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียว แต่รายได้กลับไม่พอกับรายจ่าย ทั้งค่าปุ๋ย และยา จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชหลากหลายตามแนวศาสตร์พระราชา เน้นมีทั้งพืชผักอายุสั้น ไม้ผล และข้าว มีการเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลา ภายใต้ระบบ GAP แบ่งที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ที่พัก ลดการพึ่งพาสารเคมี เป็นไปอย่างเกื้อกูล และเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น องุ่น จากที่เคยขายได้กิโลกรัมละ ๘๐ บาท แต่เมื่อปลูกโดยลดการใช้สารเคมีก็ขายได้ถึงกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท และมีตลาดเข้ามาถึงหน้าสวน เศษผักก็นำไปเป็นอาหารปลา และทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและลดของเสียจากภาคการเกษตร จนสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้จากการปฏิบัติจริง ส่วนลูกชายซึ่งเรียนจบระดับปริญญาตรีก็กลับมาช่วยดูแลด้านการเกษตรผ่านช่องแบรนด์ชื่อ สวนองุ่นนิศาชล รวมถึงการตลาด FaceBook, Line, และ Instragram ด้วยเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น สามารถต่อยอดอาชีพเกษตรและพิสูจน์ได้ว่า อาชีพนี้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *