เชียงใหม่ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พบผู้ป่วยยืนยันติดไวรัส CIVID-19 เพิ่มอีก ๑ ราย รวมเป็น ๑๓ ราย

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยยืนยันติดไวรัส CIVID-19 เพิ่ม ๑ ราย พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตามจุดแรกเข้าต่าง ๆ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังในระดับชุมชน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคมที่ผ่านมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไวรัส CIVID-19 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น แต่ยังคงพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก ๑ ราย ส่วนที่มีผู้คนเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากนั้น จากการตรวจสอบพบว่า จำนวนยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ เดินทางโดยเครื่องบินประมาณ ๓,๐๐๐ คน, โดยรถไฟ ประมาณ ๒๐๐ คน, และโดยรถโดยสารที่ถึงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อ โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งตามจุดแรกเข้าต่าง ๆ เช่น สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ เป็นต้น อีกทั้งยังมีมาตรการเฝ้าระวังระดับชุมชนที่ต้องอาศัยเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, และประชาชนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าพื้นที่โดยไม่ได้ถูกคัดกรองตามจุดต่าง ๆ เช่น เดินทางโดยขับรถยนต์ส่วนลุคคล เป็นต้น ซึ่งทุกคนจะได้รับคำแนะนำให้แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกติก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ทันที จึงขอให้ชาวเชียงใหม่มั่นใจกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการหารือมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การนำหลักบริหารจัดการการป้องกันโรคมาใช้ในร้านอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถรับประทานอาหารได้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะมีการหารือและดำเนินการพิจารณาต่อไป

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม ๑ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๑๓ ราย หายกลับบ้านแล้ว ๑ ราย ยังคงอยู่โรงพยาบาล ๑๒ ราย ได้แก่ พยาบาลนครพิงค์ ๗ ราย, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ๑ ราย, โรงพยาบาลสันทราย ๒ ราย, และโรงพยาบาลประสาท ๒ ราย และมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นที่คาดว่าจะกลับบ้านได้ ๒ ราย

กรณีผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้น ๑ ราย เป็นบุตรสาวของผู้ป่วยสตรีไทย อายุ ๕๗ ปี ซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สหราชอาณาจักร กลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคมที่ผ่านมา และเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เมื่อเวลา ๒๓.๔๐ น. ของวันเดียวกัน ด้วยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE176

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *