เชียงใหม่ชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับภาครัฐเพื่อรักษาสิทธิ์

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ กันยายนที่ผ่านมา นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๒/๖๓ โดยมี นางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอหางดง และ นายเล็ก กิตติภีรพงศ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ ๗ บ้านโรงวัวป่าแป๋ ตำบลหางดง อำเภอหางดง ร่วมให้ข้อมูล

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากทะเบียนเกษตรกรคือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน เกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับสิทธิ์มาตรการต่าง ๆจากทางรัฐ สามารถร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล ซึ่งจะรับความช่วยเหลือกรณีที่แปลงปลูกพืชได้รับความเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืชตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือโครงการเกี่ยวกับผู้ปลูกข้าวนาปีที่ผ่านมาหรือที่จะมีต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรี

ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก ๑๕-๑๖ วัน โดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืช โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๒/๖๓ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลไปแล้วกว่า ๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ติดต่อขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือที่แอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกร และเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ รวมถึงสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่น ๆ ของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เอื้อเฟื้อภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *