งาน “Lifestyle lauqerware 2019” ๒๔-๒๕ สิงหาคมนี้ ณ เมญ่าฯ เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมเครื่องเขินให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องเขินและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เกิดการรักษาภูมิปัญญาและสามารถประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขินให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน อีกทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับการตอบสนองด้วยการผ่านการคิดค้นการใช้งานรูปแบบใหม่ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยทำมาก่อน สามารถสร้างคุณค่าใหม่ในสายตาของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพได้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จึงจัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงโครงการขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อรับสมัครผู้ที่มีศักยภาพ ร่วมประกวดผลงานการพัฒนาเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีการจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเครื่องเขินให้กับเป้าหมายในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหรือตอนบน ๑ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ไปแล้ว

การจัดงาน Lifestyle lauqerware 2019 ครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกผลงานจากผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น ๔๐ ผลงาน เพื่อคัดเลือกรางวัลที่ ๑, ๒, ๓, และรางวัลชมเชยอีก ๒ รางวัล โดยมีการจัดแสดงทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคมนี้ ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ และจะนำไปแสดง ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ สิงหาคมที่จะถึงนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *