เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และชุดเสือไฟ ลาดตระเวนทำลายตอไม้ที่ยังคงติดไฟ ส่วน อ. แม่แจ่ม ลาดตระเวนระวังไฟป่าตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และชุดเสือไฟ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินลาดตระเวนออกทำลายตอไม้ที่ติดไฟในพื้นที่ที่เคยมีการไหม้ไปแล้วในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ยังคงมีการคุกรุ่นของไฟและควันซึ่งต้องดำเนินการดับไฟที่ยังมีอยู่ เนื่องจากช่วงบ่ายเป็นต้นไปของแต่ละวันจะมีกระแสลมพัดแรง อาจส่งผลให้เชื้อไฟลอยไปติดที่อื่นและเกิดลุกไหม้ได้อีก โดยมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดคืน เพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้ไฟป่ากลับมาลุกไหม้อีก

ส่วนที่อำเภอแม่แจ่มก็มีการจัดชุดปฎิบัติการตำบลออกลาดตระเวนด้วยจักรยานยนต์เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่หมู่บ้านตลอด ๒๔ ชั่วโมง เช่นกัน

เมื่อวันที่ ๑ เมษายนที่ผ่านมา นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เริ่มมาตราการคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าระดับหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล จัดชุดปฎิบัติการลาดตระเวนโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ด้วยจักรยานยนต์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการแบ่งชุดลาดตระเวนเป็น ๒ ผลัด ผลัดละอย่างน้อย ๒ คน ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งเป็นการใช้กำลังคนน้อยและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบไฟป่าหรือเหตุการณ์ผิดปกติ

ฟองเบียร์ ERT ปภ.ชม. ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน