เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่-ลำพูน ตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลลานนา

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลลานนา นางสาวนันทวัลย์ เต็นเส้า ผู้จัดการการตลาด โซนภาคเหนือตอนบน นำผู้บริหารและพนักงานโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประกอบด้วย เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาแจ่มฟ้า, และ อีจีวี ซีนีม่า สาขาบิ๊กซีลำพูน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ

โครงการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งนี้เป็นหนึ่งมาตรการสำคัญในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในหมู่พนักงานว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกท้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าของเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ที่ใช้บริการในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ภาคเหนือตอนบน

อนึ่ง โรงพยาบาลลานนาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการตรวจแล็บหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับชาวไทยทุกคนที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมมือ #ร่วมใจ #ป้องกันcovid19 #โควิดตรวจง่ายรู้ผลเร็ว #โรงพยาบาลลานนา #โรงพยาบาลลานนาของครอบครัวเรา

จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน