เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือจับมือกับภาคี จัดงาน “วันชนเผ่าพื้นเมือง ๒๕๖๓” มุ่งขับเคลื่อนสู่สังคมพหวัฒนธรรมเปี่ยมสุข

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือจับมือกับภาคี จัดงาน “วันชนเผ่พื้นเมือง ๒๕๖๓” มุ่งขับเคลื่อนสู่สังคมพหวัฒนธรรมเปี่ยมสุข

เชียงใหม่ – สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ ร่วมมือกับภาคีองค์กรและเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคมนี้ ณ สำนักงานสภาชนผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย อำเภอสันทราย

ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ ๙ สิงหาคมของทุกปี เป็น วันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก (International Day of the World’s Indigenous Peoples) มาตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่มีการประชุมของ United Nations Working Group of Indigenous Populations เป็นครั้งแรก และประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นั้น

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) และภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้วันที่ ๙ สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” โดยมีการจัดกิกรรมรณรงค์และฉลองมาอย่างต่อเนื่อง

งานวันชนเผ่าพื้นเมืองปีนี้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง ๔ ภูมิภาค และถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้คิด “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยรวมตัวกันจัดขึ้นเพื่อสื่อสารความหลากหลายและงดงามของวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เป็นพื้นที่ผสานความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งด้านตัวตน สิทธิ และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยปีนี้มีการร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร, ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ในการปรับตัวของชนเผ่าพื้นเมืองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, เห็นความสำคัญของวันชนเผ่าพื้นเมือง, ภูมิใจในตัวตนชนเผ่าพื้นเมือง, และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนานโยบายและกฎหมายส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และพิทักษ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ได้แก่ เวทีเล่าสู่กันฟัง เวทีเสวนาวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าโดยชนเผ่าพื้นเมือง

ผู้สนใจสามารถร่วมงาน ติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “IMN สื่อชนเผ่าพื้นเมือง” และติดตามใน www.imnvoices.com

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *