เกษตรเชียงใหม่นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรหลังพ้นวิกฤต COVID-19

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ, ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.), และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๒๕ ศูนย์ และแปลงใหญ่ จำนวน ๑๐๒ แปลง ครอบคลุมทั้งด้าน พืช สัตว์ และประมง

การจัดประชุมเชื่อมโยงการทำงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างการรับรู้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรภายหลังสถานการณ์วิกฤต COVID-19 โดยเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตและลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้หลัก “การตลาดนำการผลิต” และที่สำคัญการใช้การตลาดออนไลน์เข้ามามีส่วนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจนและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดร่วมกัน ซึ่งแต่ละอำเภอจะต้องมีการจัดทำแผนแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับการจัดทำแผนการผลิตทั้งรายบุคคลและรายแปลง ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรต่อไปในอนาคต

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *