เกษตรเขต ๖ ผนึกกำลังศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ เตรียมบริการวิเคราะห์น้ำผึ้งเกษตรกร หวังช่วยการตลาดให้ก้าวรุดหน้า

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง โดยมี นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทีมงาน และเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งนี้มีการพัฒนาห้องทำงานเดิม โดยขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจคุณภาพจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น รวมกับของเดิมที่มีอยู่ มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตน้ำผึ้งที่มีคุณภาพให้ได้การรับรองและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้เลี้ยงผึ้งรายย่อยมีโอกาสทางการตลาดที่มั่นคงยิ่งขึ้น

นายนวนิตย์ พลเคน กล่าวว่า ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับ ๘ ของโลก และอันดับ ๒ ของเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ ดังนั้น หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรต้องคิดว่า ทำอย่างไรที่จะให้เกษตรกรมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้เกษตรกรเข้าใจแนวปฏิบัติให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงจะเป็นการสร้างตลาดที่มั่นคง ส่วนราชการจึงจะต้องมีแนวคิดในการทำธุรกิจช่วยเกษตรกรให้ขับเคลื่อนไปให้ได้ ในส่วนของศูนย์ผึ้งนั้นก็จะทำหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยง บริการวิเคราะห์และรับรองคุณภาพ ส่วนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ ก็จะมีฝ่ายตลาดสินค้าเกษตร มาช่วยประสานงาน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักทางเว็บไซต์ และหากศูนย์ผึ้งเชียงใหม่จะมีแผนงานโครงการอื่นใดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรก็เสนอได้

นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช กล่าวว่า ขณะนี้มีการดำเนินการโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง ซึ่งที่ผ่านมามีการเปิดรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบันผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมปศุสัตว์ แล้วให้ลงทะเบียนและแจ้งความต้องการให้วิเคราะห์ตัวอย่างกับศูนย์ฯ จำนวน ๑๕๐ รายแรก พร้อมส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ หากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับตรารับรองคุณภาพเฉพาะฟาร์ม พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์กาดนัดออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดโดยไม่มีค่าบริการใด ทั้งนี้ตัวอย่างทั้ง ๑๕๐ รายที่ส่งมาแล้วนั้น จะสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของน้ำผึ้งไทยโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีสินค้าคุณภาพแต่เข้าไม่ถึงการตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเหล่านี้มีโอกาสทางการตลาดที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันการค้ากับรายอื่น ๆ ได้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *