เกษตรจับมือชลประทาน ลงพื้นที่เขตอับฝนดอยหล่อ เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคพื้นที่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ

อำเภอดอยหล่อแบ่งเขตการปกครองเป็น ๔ ตำบล ๕๔ หมู่บ้าน มีเกษตรกรกว่า ๕,๑๕๖ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่เศษ ซึ่งเป็นพื้นที่อับฝนและอยู่นอกเขตชลประทาน ผลไม้ที่เกษตรกรปลูกมากที่สุด ได้แก่ ลำไย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๓,๐๐๐ไร่ ส่วนมะม่วงมีประมาณ ๓,๐๐๐ไร่ และข้าวประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ ซึ่งช่วงฤดูแล้งมีการผลิตข้าว ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลดอยหล่อ และตำบลสองแคว ส่วนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของเกษตรกรได้แก่ บ่อบาดาลน้ำลึก อ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำในไร่นา และแม่น้ำปิง โดยใช้สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

การติดตามสถานการณ์น้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคครั้งนี้ มีการรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และ นายอร่าม หล้าทิพย์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์แล้งในพื้นที่บรรเทาลงแล้ว มีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น และพืชสวนไม่ได้รับผลกระทบ

๒. เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม ชลประทานรับเรื่องไว้แล้ว และจะดำเนินการจัดเข้าแผนงานก่อสร้างต่อไป

๓. หากฝนทิ้งช่วงอีก อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร มีการแจ้งต่อเกษตรกรให้ทำหนังสือผ่านท้องถิ่น นายอำเภอ เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด และชลประทานแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยมีปั๊มน้ำสำรองไว้ให้แล้ว จำนวน ๗๑ เครื่อง

๔. การขอแหล่งน้ำเพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้โดยร้องขอไปที่สำนักงานชลประทาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าว chiangmai-onlinenews รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *