เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นำบริการด้านการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอแม่อาย

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยแนะนำแนวคิดและแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอแม่อาย

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งจัดขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่อาย โดยมี นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย และ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำบริการต่าง ๆ ช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการและได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างตรงจุด พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรได้อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช การวินิจฉัยโรคสัตว์ การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมให้ความรู้ และการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ แก่เกษตรกร เป็นต้น อันจะเป็นการช่วยยกระดับเกษตรกรให้มีความรู้ สามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาการผลิตและแก้ปัญหาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการเกษตร

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งพืชและสัตว์เลี้ยง นำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ตามพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *