เกษตรกรเชียงใหม่ใช้ปฏิทินจัดการศัตรูพืชเพื่อได้กาแฟดี ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านคุณภาพละความปลอดภัย โดยมี นางเบญจวรรณ อินต๊ะ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายนนี้

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า กระแสผู้บริโภคมีส่วนในการกำหนดทิศทางและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากผู้บริโภคต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารตกค้างทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ผลิตก็คือ เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรนั้น ๆ ซึ่งก็ต้องมีการปรับตัว ปรับวิธีการผลิต และเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ หนึ่งในนั้นคือ วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบปลอดภัยจากสารเคมีโดยวิธีผสมผสานที่เรียกว่า IPM ซึ่งใช้หลากหลายวิธี ทั้งที่เป็นนวัตกรรม งานวิจัยและความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วโดยเน้นความปลอดภัยทั้งระบบด้วยการผ่านโรงเรียนเกษตรกร

การจัดทำโครงการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านคุณภาพละความปลอดภัยนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด ร่วมกันจัดทำปฏิทินการระบาดและการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟให้แก่เกษตรกรในพื้น ๑๑ อำเภอ จำนวน ๑๒๐ ราย โดยใช้ทั้งประสบการณ์ วิชาการ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานวิจัยใหม่ ๆ มาบูรณาการร่วมกันในการจัดการโรคและแมลง เพื่อให้ได้ปฏิทินการระบาดและการบริหารจัดการศัตรูพืชของกาแฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และมีพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งในแต่ละปีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดเชียงใหม่ปีละหลายล้านบาท

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *