เกษตรกรอำเภอเชียงดาวรับกระบือจากโครงการโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ หมู่บ้านกองผักปิ้ง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จำนวน ๑๐ คน รับมอบกระบือเพศเมีย คนละ ๑ ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และผ่านการประกอบพิธีไถ่ชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มาแล้ว โดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา เป็นองค์ประธานในพิธีส่งมอบ ซึ่งการมอบกระบือครั้งนี้เป็นการดำเนิน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งแรกของปี ๒๕๖๓

เกษตรกรที่ได้รับกระบือต่างมีความปลาบปลื้มปีติยินดี พร้อมขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญและหยิบยื่นโอกาสให้ ซึ่งเกษตรกรบางคนเพิ่งจะมีกระบือไว้เลี้ยงเป็นตัวแรก การรับมอบโค-กระบือครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำการเกษตรของตน ขณะที่เกษตรกรบางคนซึ่งเลี้ยงกระบือแต่เดิมอยู่แล้วก็จะนำกระบือที่ได้รับครั้งนี้ไปขยายพันธุ์และต่อยอดการพัฒนาสายพันธุ์กระบือให้มีความหลากหลายทางสายพันธุ์มากขึ้นอันจะทำให้มีรายได้ที่ดีจากการจำหน่ายลูกกระบือ อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยอีกด้วย

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่เกิดจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กอร์ปกับรัฐบาลดำเนินการผลักดันและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ จึงส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกร สามารถมีกระบือเป็นปัจจัยในการผลิตเป็นของตนควบคู่กับการการทำการเกษตรด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้แรงงาน หรือการเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่าย โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือซื้อกระบือจากพ่อค้าทั่วไปในอัตราสูง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *