อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เปิดงาน Northern Thailand Food Valley ในงาน LANNA EXPO 2019

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ภายในงาน EXPO LANNA 2019 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Northern Thailand Food Innovation 2019 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดให้มีขึ้น เพื่อเป็นการริเริ่มการสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ครัวโลก หรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง รวมถึงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือให้มีความโดดเด่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับศักยภาพในการประกอบการให้มีประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา ผู้ประกอบการ และเกษตรกร นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปใหม่เพิ่มขึ้น

การจัดงาน Northern Thailand Food Innovation 2019 ภายในงาน LANNA EXPO 2019 ครั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การค้า และบริการ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ ให้ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน ผู้สนใจ นักศึกษา และนักเรียน รับทราบ โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ จำนวนกว่า ๑๕๐ ราย

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การสาธิตประกอบอาหาร การแสดงดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้านาทีทอง กิจกรรม Business Matching และร้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารต่าง ๆ เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *