อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน” สู้ภัย COVID-19

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน สู้ภัย COVID-19 พร้อมมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนนำไปปลูกไว้บริโภคเองและแบ่งปันเพื่อนบ้าน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ที่ทำการโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำแม่อาย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน พร้อมมอบต้นกล้าพร้อมปลูกและเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมเพาะแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่อาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 ที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ทำให้สถานประกอบการและห้างร้านหลายแห่งหยุดประกอบกิจการ เกิดการ เลิกจ้างงาน คนว่างงาน และมีภาวะความเครียด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 ดังกล่าว อำเภอแม่อายจึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในเรื่องของปากท้อง การกินอยู่ การส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และรักษาภูมิปัญญาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เน้นการพึ่งตนเอง โดยการปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือแบ่งปัน และจำหน่ายสร้างรายได้ อันเป็นทางออกที่ดีที่จะนำพาให้ทุกคนรอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ได้ ด้วยการจัดโครงการ อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน ขึ้น โดยมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งเป็นตันกล้า จำนวน ๓๕,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วย มะเขือเปราะ ๕,๐๐๐ ต้น, มะเขือยาว ๑๐,๐๐๐ ต้น, ฟักเขียว ๑๐,๐๐๐ ต้น และฟักทองคางคก ๑๐,๐๐๐ ต้น และเป็นเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๕,๐๐๐ ซอง ประกอบด้วย ผักกาดกวางตุ้ง, ถั่วแปบ, ถั่วแขก, และถั่วพู ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายนำไปขยายพันธุ์ และแบ่งปันในหมู่บ้านของตน

นอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีการแบ่งปันข้าวสารพันธุ์อีโต จำนวน ๑๐๐ กระสอบ รวม ๑,๐๐๐ กิโลกรัม และผักที่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต COVID–19 ในพื้นที่อื่น อีกทั้งผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่ก็มีการมอบข้าวสาร จำนวน ๑,๓๒๐ กิโลกรัม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำไปส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่อื่นอีกด้วย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง ภาพ/ข่าว, นันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เรียบเรียง ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *