อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่​ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสารภี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field​ day) ​เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่​ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอสารภีและหน่วยงานบูรณาการ ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น

ภายในงานมีฐานเรียนรู้การเกษตร เช่น ฐานเรียนรู้นวัตกรรมการตัดแต่งกิ่งลำไย, เกษตรผสมผสาน, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย, และฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นต้น โดยมีหน่วยงานบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่, และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าว chiangmai-onlinenews รายงาน