อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐ”

อำเภอดอยเต่าจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐ” เพื่อเป็นแนวในการดำรงชีวิต

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอดอยเต่า โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, นายอำเภอดอยเต่า, นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา โดยเตรียมกล้าไม้หลากชนิดไปปลูกคนละ ๑-๓ ต้น เช่น ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง เป็นต้น เพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน ป้องกันวัชพืชขึ้น และใช้ประโยชน์จากพืชที่ปลูก ซึ่งหลังจากนี้ประมาณ ๓ เดือน พื้นที่นี้จะมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป

พื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่อำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ใช้เป็นฐานการศึกษาเบื้องต้นโดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้เกิดประโยชน์สูงแต่ประหยัดที่สุดในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ ๔ ไร่ เป็นแหล่งน้ำร้อยละ ๓๐ จุน้ำได้ ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร, พื้นที่นาร้อยละ ๓๐ ประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร, และที่เหลือเป็นพื้นที่วรรณเกษตร โดยมีการปลูก “ไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง” โดยเป็นไม้ ๕ ระดับ จากไม้กินหัวใต้ดินสู่ไม้เรือนยอดสูง มีการเลี้ยงปลา หมู ไก่ และเป็ด แบบธรรมชาติ และมีการผลิตอาหารจากผลผลิตในแปลงเอง ซึ่งชุมชนในพื้นที่สามารถนำไปเป็นแนวในการแก้ปัญหาให้ได้มีอยู่ มีกิน และมีใช้ โดยไม่พึ่งพาเงิน เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ และการสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างรายได้สำหรับแก้ปัญหาหนี้สินในอนาคต

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม และปรเมษฐ ณ ลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *