อำเภอจอมทองจัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอจอมทอง

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอจอมทอง

เชียงใหม่ – ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง มีการจัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอจอมทอง โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมีผู้รับการอบรมจากเทศบาลตำบลจอมทอง, เทศบาลตำบลบ้านหลวง, เทศบาลตำบลดอยแก้ว, และเทศบาลตำบลข่วงเปา จำนวน ๒๐๐ คน

การอบรมครั้งนี้มีผู้สนับสนุนการอบรม ประกอบด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ จังหวัดเชียงใหม่, นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ จังหวัดเชียงใหม่, นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ อำเภอจอมทอง, รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, พันตำรวจเอกอภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เนื้อหาและกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสาที่ดี, การสาธิตการผูกผ้าพันคอ, การสวมหมวก, การถอดหมวก, และการทำความเคารพบุคคลท่ามือเปล่า

ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *