องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓” ที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย นายชัยยุทธ กล่ำแวววงศ์ นักการศึกษา, และเรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ โดย ดร. สมยศ ศิลาล้อม นักวิชาการพฤกษศาสตร์

นอกจากมีการบรรยายให้ความรู้แล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ณ บริเวณพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ไทร-สวนหิน, แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ยาง, และแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์น้อยหน่า รวมทั้งมีกิจกรรมอาสาพาเก็บขยะ ณ บริเวณน้ำตกแม่สาน้อย ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม อีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *