องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งติดตามและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆโดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เช่น การสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน ๗ แห่ง ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางทั้งสิ้น ๙๔.๘๒๖ กิโลเมตร และการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งดำเนินการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้า สาย Main เพื่อแก้ปัญหาไฟตกและไฟดับในบริเวณดอยอินทนนท์ เป็นต้น

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้องคมนตรีมีการพิจารณายกร่าง “โครงการหลวงโมเดล . . . การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของโครงการหลวงตลอดการดำเนินงานในระยะเวลา ๕๐ ปี ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด และความยากจนแร้นแค้น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการหลวง รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง บทเรียนจากองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการหลวงที่เกิดขึ้นมาตลอด ๕๐ ปี นับเป็นรูปแบบทางเลือกที่สำคัญ เพื่อแก้ปัญหาแก่พื้นที่สูงแห่งอื่น ๆ ในโลก และยังสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ อีกด้วย

นอกจากนี้ องคมนตรียังดำเนินการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้าอบแห้ง ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในป่าดิบชื้น โดยเฉพาะป่าดิบเขา ในระดับความสูง ๑,๔๐๐-๑,๘๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นพืชเฉพาะถิ่น โครงการหลวงจึงส่งเสริมแก่เกษตรกรของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวเขามีรายได้จากพืชเฉพาะถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *