หม่อมหลวงปนัดดาเน้นย้ำ คนไทยต้องรู้รักสามัคคีและยึดมั่นในความจงรักภักดี

เชียงใหม่ – ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายในการอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมรับฟัง

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ลูกหลานเยาวชน รวมถึงผู้เข้าอบรมในวันนี้ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี รู้คือ เข้าใจ, รักคือ เข้าถึง, และสามัคคีคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำมาปฏิบัติดังพระราโชบาย “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งทุกคนควรน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทย พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความอ่อนน้อม คิด และทำด้วยเหตุด้วยผล ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่ทำให้คนอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศอย่างมาก สำหรับข้าราชการนั้น เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ต้องยึดบนความถูกต้อง และร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันจัดระเบียบสังคมให้เกิดความเรียบร้อย โดยเริ่มต้นที่ตนเอง และยึดมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทั้งกล่าวถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า ตนเองเลือกผู้ที่ทำเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ยังได้เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ เด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และพูดคุยให้กำลังแก่เด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจ เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง ในการทำงานเพื่อสร้างเยาวชนลูกหลานให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *