หน่วยงานกระทรวงแรงงานเชียงใหม่เปิดบ้านพบสื่อมวลชน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่พบสื่อมวลชน เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมประชาสัมพันธ์งานบริการแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน๖บริการแรงงานให้สื่อมวลชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค ๓, และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ร่วมแถลงข่าว

การแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ภารกิจกระทรวงแรงงาน เพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงภารกิจของกระทรวงแรงงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการแรงงานให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประชาชนวัยแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงแรงงานในฐานะกระทรวงที่ดูแลประชาชนด้า่นการส่งเสริมการมีงานทำ ต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ความคุ้มครองแรงงาน สร้างหลักประกันสังคม และพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสม เพื่อให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างดำรงชีพอยู่ได้ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน

อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ ๓๒๕ บาทต่อวัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้มุ่งคุ้มครองแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี ๒๕๖๓ ขณะที่แรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือและผลิตภาพแรงงานมากขึ้น นายจ้างจึงควรพิจารณาปรับค่าจ้างให้ลูกจ้างมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งนี้ ผู้มีปัญหาแรงงานสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่พบสื่อมวลชนครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก ทุกหน่วยงานนำเสนอภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจสำคัญ ซึ่งสื่อมวลชนจะเผยแพร่ขยายผลประเด็นดังกล่าวสู่ประชาชนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *