สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคมที่ผ่านมา – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยภาพ สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย ส่งตรงจาก ๔ จุดสังเกตการณ์หลัก ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่  นครราชสีมา และสงขลา โดยมีประชาชนร่วมสังเกตการณ์เนืองแน่นตลอดระยะเวลาที่เกิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นสุริยุปราคาวงแหวน แนวคราสวงแหวนพาดผ่านสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทยระหว่างเวลา ๑๐.๑๙-๑๓.๕๗ น. ตามเวลา ณ กรุงเทพมหานคร แต่ละภูมิภาคมองเห็นดวงอาทิตย์ถูกบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์ถูกบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ ๘๑ ส่วนภาคเหนือที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์ถูกบังร้อยละ ๔๐ และกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ถูกบังประมาณร้อยละ ๕๖

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ ๔ จุด ณ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่ ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม, นครราชสีมา ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, และ สงขลา ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในประเทศไทยครั้งต่อไปจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ติดตามข้อมูลปรากฏการณ์ได้ทาง www.narit.or.th, และ www.facebook.com/NARITpage

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน