สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ EOC รับมือไข้เลือดออก หลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เชียงใหม่ – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ EOC รับมือไข้เลือดออก หลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเตือนประชาชน หากพบผู้ป่วยมีไข้สูง ๒ วัน ไม่ดีขึ้น มีจุดเลือดออกตามร่างกาย หรือไข้ลดแต่อาการแย่ลง อ่อนเพลีย และซึม ให้รีบพบแพทย์

นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก จากการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ สิงหาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๑,๗๙๗ คน เป็นชาวไทย จำนวน ๑,๖๐๗ คน และชาวต่างชาติ จำนวน ๑๙๐ คน พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อำเภอฝาง จอมทอง พร้าว ฮอด และเชียงดาว ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน  คน และยังพบการระบาดในหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงเปิดศูนย์ EOC โรคไข้เลือดออกขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานศูนย์ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมในการเปิดศูนย์ EOC ครั้งนี้ และมีการกำหนดมาตรการและข้อสั่งการ ดังนี้

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะประชุมทางไกลทุกสัปดาห์กับสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อควบคุม กำกับ และติดตามการควบคุมโรคในพื้นที่ โดยจะเริ่มประชุมครั้งแรก ในวันที่ ๔ กันยายนที่จะถึงนี้

๒. ให้สาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๕ อำเภอ ที่ควบคุมโรคไม่ได้ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ควบคุมโรคไม่ได้ ลงพื้นที่ควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด และห้ามออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะควบคุมโรคได้ ถ้าจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ให้ทำหนังสือขออนุญาตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นคราว ๆ ไป

๓. จัดทีมลงควบคุม กำกับ และติดตามพื้นที่ทั้ง ๑๕ อำเภอที่ควบคุมโรคไม่ได้ โดยแบ่งเป็น ๔ คณะ และมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง ๔ คน เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๔. สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะจากสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ควบคุม กำกับ และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๕. ให้ทุกโรงพยาบาลเร่งทำแนวการคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ตึกผู้ป่วยนอก หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำผู้ป่วยรักษาพยาบาลและส่งต่อได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนว่า หากพบเห็นผู้ป่วยมีไข้สูง ๒ วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง มีจุดเลือดออกตามร่างกาย ตับโต กดบริเวณชายโครงผู้ป่วยรู้สึกเจ็บ หรือไข้ลดแล้วแต่อาการแย่ลง ซึมกว่าเดิม และเบื่ออาหาร ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกไว้ก่อน แล้วรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที ห้ามซื้อยารับประทานเอง และขอความร่วมมือร้านขายยาและคลินิกไม่ให้จ่ายยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มเอ็นเสด (NSAIDS: Nonsteroidal anti-inflammatory drug) เช่น แอสไพริน และบรูเเฟน ในผู้ป่วยที่สงสัยจะเป็นโรคไข้เลือดออก เพราะอาจทำให้เกิดอาการเลือดออกมากขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยให้แต่ละบ้านสำรวจจุดเสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่พบบ่อย เช่น ภาชนะที่ถูกทิ้ง จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า และโอ่งน้ำที่ไม่มีฝาปิดด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน