สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สำรวจราคาสินค้าบริโภค ๓ ห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมือง

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตอำเภอเมือง ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กตร้า, แม็คโคร สาขาเชียงใหม่, และเทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้จัดการของห้างสรรพสินค้าทั้ง ๓ แห่ง ปรากฏข้อมูลดังนี้

๑. ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแต่อย่างใด และมีการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการปรับราคาสินค้านั้น จะทำได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานใหญ่ และต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่สำนักงานใหญ่วางไว้เท่านั้น

ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กตร้า มีดังนี้ ๑. น้ำดื่มตราสิงห์ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร แพ็คละ ๖ ขวด ราคา ๕๕ บาท, ๒. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า และตราไวไว แพ็คละ ๑๐ ซอง ราคา ๕๓ บาท, ๓. ปลากระป๋องตราโรซ่า ราคากระป๋องละ ๑๗ บาท และตราสามแม่ครัว ราคากระป๋องละ ๑๗.๕๐ บาท, ๔. กระดาษชำระตราสก็อต แพ็คละ ๖ ม้วน ราคา ๓๕ บาท และตราซิลล์ แพ็คละ ๖ ม้วน ราคา ๓๖ บาท, ๕. น้ำมันพืชถั่วเหลืองตราองุ่น และน้ำมันพืชปาล์มตรามรกต ราคาขวดละ ๔๒ บาท, ๖. ไข่ไก่เบอร์ ๒ แผงละ ๓๐ ฟอง ราคา ๑๑๑ บาท, ๗. สุกรเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ ๑๒๙ บาท, ๘. เนื้อไก่ ราคากิโลกรัมละ ๕๒ บาท, ๙. ปลานิล ราคาตามขนาด เฉลี่ยตัวละ ๖๙ บาท

ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง มีดังนี้ ๑. ข้าวสารขาวและข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตราฉัตร ๕ กิโลกรัม ราคา ๒๕๕ บาท และตรามาบุญครอง ๕ กิโลกรัม ราคา ๒๖๐ บาท, ๒. น้ำดื่มตราสิงห์ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร แพ็คละ ๖ ขวด ราคา ๕๕ บาท และตราคริสตัลขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร แพ็คละ ๖ ขวด ราคา ๔๙ บาท, ๓. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า แพ็คละ ๑๐ ซอง ราคา ๕๓ บาท และตราไวไว แพ็คละ ๑๐ ซอง ราคา ๕๐ บาท, ๔. ปลากระป๋องตราโรซ่า ราคากระป๋องละ ๑๗ บาท และตราสามแม่ครัว ราคากระป๋องละ ๑๗.๕๐ บาท, ๕. กระดาษชำระตราสก็อต แพ็คละ ๖ ม้วน ราคา ๓๕ บาท และตราซิลล์ แพ็คละ ๖ ม้วน ราคา ๓๖ บาท, ๖. น้ำมันพืชถั่วเหลืองตราองุ่น ราคาขวดละ ๕๕ บาท และน้ำมันพืชปาล์มตรามรกต ราคาขวดละ ๔๒ บาท, ๗. ไข่ไก่เบอร์ ๒ แผงละ ๓๐ ฟอง ราคา ๙๕ บาท, ๘. สุกรเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ ๑๒๕ บาท, ๙. เนื้อไก่ ราคากิโลกรัมละ ๕๒ บาท, ๑๐. ปลานิล ราคาตามขนาด เฉลี่ยตัวละ ๖๙ บาท

ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ มีดังนี้ ๑. น้ำดื่มตราสิงห์ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร แพ็คละ ๖ ขวด ราคา ๔๙ บาท และตราคริสตัลขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร แพ็คละ ๖ ขวด ราคา ๔๙ บาท, ๒. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า แพ็คละ ๑๐ ซอง ราคา ๕๓ บาท และตราไวไว แพ็คละ ๑๐ ซอง ราคา ๕๐ บาท, ๓. ปลากระป๋องตราโรซ่า ราคากระป๋องละ ๑๖.๗๐ บาท และตราสามแม่ครัว ราคากระป๋องละ ๑๖ บาท, ๔. น้ำมันพืชถั่วเหลืองตราองุ่น ราคาขวดละ ๔๑ บาท และน้ำมันพืชปาล์มตรามรกต ราคาขวดละ ๔๒ บาท, ๕. ไข่ไก่เบอร์ ๑ แผงละ ๓๐ ฟอง ราคา ๑๐๓ บาท เบอร์ ๒ แผงละ ๓๐ ฟอง ราคา ๘๙ บาท และเบอร์ ๓ แผงละ ๓๐ ฟอง ราคา ๘๕ บาท, ๖. สุกรเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ ๑๑๗ บาท, ๗. เนื้อไก่ ราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท, ๘. ปลานิล ราคาตามขนาด เฉลี่ยตัวละ ๕๗ บาท

๒. สินค้าบางรายการบนชั้นหมดอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน โดยเฉพาะสินค้าตราที่ได้รับความนิยมสูงจากประชาชน เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า และตราไวไว, ปลากระป๋องตราโรซ่า และตราสามแม่ครัว, และกระดาษชำระ เป็นต้น ซึ่งห้างสรรพสินค้ามีการสั่งสินค้าและเติมสินค้าบนชั้นวางหากสินค้ามาถึงทันที และสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนอาหารสดก็ยังคงเป็นที่ต้องการเท่ากับอาหารแหัง

๓. ยอดการจำหน่ายสินค้าของทั้ง ๓ ห้างเพิ่มขึ้นจากวันที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาเย็นของแต่ละวันเป็นช่วงที่มีการซื้อสินค้ามากที่สุด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *