สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครองจัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครองจัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ สำนักความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบรรยายขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการสัมมนา และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ กลุ่ม ๙ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง, และ ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาชาวไทยภูเขาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙๐ คน

ผู้สนับสนุนการอบรมการอบรมครั้งนี้ ไก้แก่ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง, พันตำรวจเอกอภิชาติ รักพงษ์  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื้อหาและกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และ การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผลการปฏิบัติในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้

-ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสำนึกรัก เทิดทูน และความซาบซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเองและพร้อมที่จะนำความความรู้ไปแนะนำต่อประชาชนในเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *