สหกรณ์เชียงใหม่ร่วมกับพันธมิตรชูสินค้าคุณภาพมาตรฐานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใน “งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (ภาคเหนือ)” 🥕🥦🍆🍅

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ กันยายนที่ผ่านมา นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (ภาคเหนือ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายนนี้ ณ ลานกิจกรรมชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีสหกรณ์จังหวัด สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมงานสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง จนผลงานสหกรณ์เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกซึ่งเป็นประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ความสำเร็จเชิงธุรกิจของสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งคือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีผลผลิตการเกษตรและสินค้าที่มีคุณภาพและโดดเด่น สามารถขยายสู่ระบบเศรษฐกิจผู้ประกอบการได้ และสุดท้ายคือ ผู้บริโภคปลายทาง

ปัจจุบัน การที่สินค้าคุณภาพเหล่านี้จะไปถึงมือผู้บริโภคปลายทางได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน ที่สำคัญคือ ช่องทางการสื่อสาร การที่จะสามารถสร้างการรับรู้รวดเร็วและโดดเด่นได้นั้น มีหลากหลายช่องทาง การจัดงานแสดงสินค้าครั้งนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สินค้าคุณภาพเป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งในปัจจุบันคือ การให้ความสำคัญกับการตลาดนำการผลิต คือผู้ผลิตต้องทราบความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง แล้วนำมาเป็นโจทย์ และผลิตสินค้าคุณภาพให้ตรงกับความต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้าครั้งนี้ว่า งานแสดงสินค้าสหกรณ์ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายนนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นี้มีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน ๑๗ แห่ง เข้าร่วมแสดงสินค้าและสินค้าการเกษตร ทำให้มีสินค้าหลากหลาย และคาดว่า จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ต่อไปในอนาคต

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *