สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. รับรางวัล องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards) ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

นนทบุรี – เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับรางวัล องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ กล่าวว่า จากการที่สถาบันฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรโปร่งใส ๑ ใน ๗ องค์กร และเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส อีกทั้งเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัล จึงถือเป็นเกียรติภูมิของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถตามนโยบาย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันที่ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์ รางวัลนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสถาบันตลอดไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *