สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ร่วมงาน จำนวนกว่า ๗๐๐ คน จาก ๑๐ จังหวัด ร่วมในพิธี

งานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนครั้งนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคมนี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันจากการทำงานวิจัย งานพัฒนา และงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยมีเกษตรกรผู้นำจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และหน่วยงานร่วมบูรณาการ จาก ๑๐ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี เลย กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ ร่วมงาน จำนวนกว่า ๗๐๐ คน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานเด่นและผลสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ภายในงานมีการนำเสนอผลสำเร็จของงานวิจัยและงานพัฒนาที่โดดเด่น จำนวนกว่า ๑๐๐ เรื่อง มีการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญบนพื้นที่สูง เช่น กัญชง กาแฟ ไม้ผล และข้าว เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำเกษตรกร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกจำนวนมาก เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดคลิปสั้นและภาพถ่ายแสดงผลงานเด่น กิจกรรมอาสาทำความดีร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์และบริเวณใกล้เคียง และตลาดนัดชาวดอย เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว และผู้ที่ออกกำลังกายภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมชมภายในงานตามวันและสถานที่ที่กำหนด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *