สดร. มอบรางวัลสุดยอดมหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

นนทบุรี – เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๓ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในปีนี้ และขอชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจของทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรผลงานภาพถ่ายปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในมุมมองใหม่ รวมถึงปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ยากสู่สายตาสาธารณชน ภาพถ่ายดาราศาสตร์เป็นสื่อดาราศาสตร์ที่ใกล้ตัวและจับต้องได้ง่าย นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์และความสวยงามของปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้าแล้ว ยังสร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจในการสังเกต ค้นคว้า และเสาะแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ จึงหวังว่า กิจกรรมนี้จะจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปสนใจดาราศาสตร์กันมากยิ่งขึ้น และสร้างนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหน้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมการถ่ายภาพดาราศาสตร์

นายวรวิทย์ จุลศิลป์ เจ้าของภาพ “แสงดาว ที่เสาดิน ดินแดนมหัศจรรย์ ตาพระยา ไทยแลนด์” รางวัลชนะเลิศประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับรางวัลหลังจากห่างหายจากการถ่ายภาพไปนานนับปี กลับมาคราวนี้ตั้งใจจะถ่ายภาพเส้นแสงดาว จึงออกค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมหลายแห่งและศึกษาวิธีถ่ายภาพเส้นแสงดาวออกมาให้สวยงามจนได้ภาพดังกล่าว ซึ่งใช้เวลาถ่ายนานกว่า ๘ ชั่วโมง ขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพดาราศาสตร์ส่งผลงานเข้าประกวด เพราะปรากฏการณ์ดาราศาสตร์บางอย่างสามารถนำมาเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปชื่นชมและศึกษาต่อไป

นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ เจ้าของภาพ “Blue Jet” รางวัลชนะเลิศประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศโลก กล่าวว่า ตั้งแต่ขับเครื่องบินมา ๒๘ ปี เป็นครั้งแรกที่เห็นฟ้าผ่าย้อนขึ้นข้างบนแบบนี้ ตอนเห็นแทบไม่เชื่อว่า เป็นเรื่องจริง แต่พอเห็นว่า เกิดซ้ำอีกครั้งจึงวางแผนถ่ายรูปดังกล่าวจากหน้าต่างห้องนักบิน รู้สึกดีใจมากที่ใีโอกาสนำภาพนี้สู่สายตาชาวไทย เนื่องจากปรากฏการณ์บลูเจทเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ยากมาก หากมีโอกาสอีกครั้งจะถ่ายภาพให้ได้เห็นกันว่า ปลายเส้นสายฟ้านั้นพุ่งขึ้นไปสูงกว่าที่เห็นในภาพนี้มากเพียงใด

นายวชิระ โธมัส เจ้าของภาพ “C/2020 F3” (NEOWISE) รางวัลชนะเลิศประเภทวัตถุในระบบสุริยะ กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้เริ่มส่งภาพถ่ายดาราศาสตร์เข้าประกวดมาจากปฏิทินดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ตีพิมพ์ภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี การถ่ายภาพดาราศาสตร์หากได้เริ่มแล้วไม่ใช่เรื่องยากและไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด ปัจจุบันมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เข้าใจง่าย นักถ่ายภาพสมัครเล่นที่สนใจถ่ายภาพดาราศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ศึกษาเพิ่มเติม และลงมือถ่ายภาพ โดยใช้ความอดทน ความหลงใหล และความตั้งใจ ก็จะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงาม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๓ แบ่งประเภทภาพถ่ายเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ภาพถ่ายวัตถุในห้วงอวกาศลึก, ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์, วัตถุในระบบสุริยะ, วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร และปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก ในปี ๒๕๖๓ มีผลงานภาพถ่ายดาราศาสตร์ส่งร่วมประกวดกว่า ๘๐๐ ภาพ จากผู้สนใจจำนวนกว่า ๓๐๐ คน ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ และจัดทำปฏิทินดาราศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกภูมิภาคมีโอกาสสัมผัสความสวยงามและความมหัศจรรย์ของท้องฟ้า ดวงดาว และปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงต่อไป

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” มีดังนี้

๑.  ประเภท Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ Mr. Michael Selby ชื่อภาพ “NGC 3521 Spiral Galaxy”

รางวัลรองชนะเลิศ นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “Blue Sisters”

รางวัลที่ ๓ นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ชื่อภาพ “The Big Bubble”

รางวัลชมเชย นายพรชัย อมรศรีจิรทร ชื่อภาพ “The Sea of Nebula”

๒.  ประเภทปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายทศพร สหกูล ชื่อภาพ “ความงามที่ลงตัว”

รางวัลรองชนะเลิศ นายณภัทร เมืองนิล ชื่อภาพ “Under the Moon Shadow”

รางวัลที่ ๓ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “Geminids Meteor Shower 2018”

รางวัลชมเชย นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “Total Lunar Eclipse January 2017, The Series”

๓.  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “C/2020 F3 (NEOWISE)”

รางวัลรองชนะเลิศ นายชยพล พานิชเลิศ ชื่อภาพ “Venus 2020”

รางวัลที่ ๓ Mr. Pierre Fromentin ชื่อภาพ “Jupiter from Sathorn”

รางวัลชมเชย นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “H-alpha Solar Full disk”

๔.  ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายวรวิทย์ จุลศิลป์ ชื่อภาพ “แสงดาว ที่เสาดิน ดินแดนมหัศจรรย์ ตาพระยา ไทยแลนด์ ”

รางวัลรองชนะเลิศ นายปองพล ชนะภัย ชื่อภาพ “หยุดเวลา”

รางวัลที่ ๓ นายจิโรจน์ จริตควร ชื่อภาพ “พลังงานบางอย่างกับแสงจักรราศี”

รางวัลชมเชย น.ส. ณภัทรกาญจน์ กาญจน์อุดมฤกษ์ ชื่อภาพ “ยอยักษ์กับทางช้างเผือก”

๕.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ ชื่อภาพ “Blue Jet”

รางวัลรองชนะเลิศ นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “๓ งวง”

รางวัลที่ ๓ นายวิรัช สวัสดี ชื่อภาพ “พระอาทิตย์ยามเช้ารูปตุ๊กตาดารุมะ”

รางวัลชมเชย นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ “Milkyway Moondogs & NEOWISE”

ดาวน์โหลดผลงานภาพถ่ายและภาพพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3pMiQM5

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *