ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แบ่งพื้นที่ ๕ ไร่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ บ้านมหกรณ์ อำเภอแม่ออน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (แปลงสาธิตการเกษตร ๕ ไร่) โดยมี นายรัตณ์ ผุสดี เกษตรอำเภอแม่ออน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูล

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงสาธิตการเกษตร ๕ ไร่) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละปีมีเกษตรกรเข้ารับบริการไม่ต่ำกว่า ๑,๙๘๐ ราย โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ จำนวน ๕ ไร่ ออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่เพาะปลูกพืช และการขุดบ่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้น้ำในการเกษตรอีกทั้งก่อให้เกิดรายได้จากเลี้ยงปลาน้ำจืด และมีฐานการถ่ายถอดความรู้วิธีขยายพันธุ์พืชเป็นการลดต้นทุนการผลิต

ในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกนั้น มีการคัดเลือกพืชที่เพาะปลูกโดยแบ่งเป็น ๓ แบบ ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี ประกอบด้วย ไม้ผล ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตระยะกลาง ได้แก่ กล้วย มะม่วง มะนาว หม่อน และกาแฟ, พืชผักพื้นบ้าน ซึ่งพืชที่ให้ผลผลิตระยะสั้น ได้แก่ ชะอม ผักหวาน และผักเชียงดา, และไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลระยะยาว ได้แก่ สัก

นอกจากนี้ยังมีการขยายพันธุ์พืชไว้ให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อลดรายจ่าย และถ้าเหลือจึงจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *